Info COVID-19 : hygiëneadvies voor patiënten met symptomen van COVID-19 die thuis geïsoleerd zijn, en voor hun omgeving.


Wijkgezondheidscentrum De Bruggen is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers onder één dak samenwerken aan uw gezondheid en welzijn.

In- en uitschrijven?

U kan zich inschrijven indien u woont in Sint-Pieters of Christus-Koning.

Wanneer u niet langer beroep wenst te doen op het aanbod van het WGC, dan komt u zich uitschrijven. Zo kunnen consultaties bij uw nieuwe huisarts of verpleegkundige opnieuw terugbetaald worden door uw mutualiteit.

Ook wanneer u verhuist, vragen wij om contact op te nemen met het WGC. Wij gaan na of u al dan niet kan ingeschreven blijven.

U kan uw uitschrijvingspapieren ondertekenen aan het onthaal. Afhankelijk van uw mutualiteit bent u de eerste van de volgende maand of de maand daarop uit het forfait.


lees meer

open, zorgzaam, gedreven, deskundig

samen zorgen wij ervoor

Onze medewerkers
Lieve Callewaert
huisarts
Griet De Meyer
verpleegkundige
Emmy Surmont
secretariaatsmedewerker
Open

Met respect voor ieders eigenheid.

Nicky Casier
verpleegkundige
Elise Debonne
huisarts
Ulrike Peere
Verpleegkundige
Filip Boret
coördinator
zorgzaam

Zorgend voor patiënten, elkaar en onszelf in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Annemarie Makay
Psycholoog
Hanne Cloetens
huisarts
Inge D'Hondt
Vrijwilliger
Niek Vervaeck
huisarts
Ann Cleeren
huisarts
Hanne Lavens
Huisarts
Gedreven

Enthousiast en betrokken, gaan we met en voor elkaar dat stapje verder.

Hannelore Vanlee
Diëtiste
deskundig

Gebeten om bij te leren en kennis door te geven. Trots op ons sterk merk.

Lisa Roos
zorgkundige
Melina Diet
secretariaatsmedewerker
Veronika Van Acker
huisarts
Lucie Letesson
verpleegkundige
Stefanie Anthierens
Verpleegkundige
Ilse Baillieu
verpleegkundige
Samen

Overtuigd van het belang van elke partner in de samenwerking: patiënt, zorgverlener, wijk en overheid, …

Sarah Bervoets
Maatschappelijk werker
Maak een afspraak

Hebt u interesse om in te schrijven in het WGC? Maak dan een afspraak via het algemeen nummer.

Na een consultatie kan u beslissen of u zich wenst in te schrijven. Het is gratis en kan online of na afspraak met een van onze medewerkers op het secretariaat.

inschrijven

Een afspraak maken voor een raadpleging, een huisbezoek of een dringende raadpleging?
Bel het algemeen nummer:

050 31 55 01

‘s Nachts, in weekends en op feestdagen kan u terecht bij de wachtdienst voor Brugse huisartsen op het nummer: 

1733
facebook
<div class="row row--full blocks"> <div class="col col--6 col__md--6 col__lg--4 reveal reveal--collaborators"> <div class="row"> <div class="col col--full col--12"> </div> <div class="col col--full col--12"> </div> </div> </div> <div class="col col--6 col__md--6 col__lg--4 reveal reveal--collaborators"> <div class="row"> <div class="col col--full col--12"> </div> <div class="col col--full col--12"> </div> </div> </div> </div>