Wijkgezondheidscentrum De Bruggen is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers onder één dak samenwerken aan uw gezondheid en welzijn.

In- en uitschrijven?

U kan zich inschrijven indien u woont in Sint-Pieters of Christus-Koning.

Wanneer u niet langer beroep wenst te doen op het aanbod van het WGC, dan komt u zich uitschrijven. Zo kunnen consultaties bij uw nieuwe huisarts of verpleegkundige opnieuw terugbetaald worden door uw mutualiteit.

Ook wanneer u verhuist, vragen wij om contact op te nemen met het WGC. Wij gaan na of u al dan niet kan ingeschreven blijven.

U kan uw uitschrijvingspapieren ondertekenen aan het onthaal. Afhankelijk van uw mutualiteit bent u de eerste van de volgende maand of de maand daarop uit het forfait.


lees meer

open, zorgzaam, gedreven, deskundig

samen zorgen wij ervoor

Onze medewerkers
Griet De Meyer
verpleegkundige
Emmy Surmont
secretariaatsmedewerker
Lieve Callewaert
huisarts
Open

Met respect voor ieders eigenheid.

Nicole Declerck
verpleegkundige
Elise Debonne
huisarts
Filip Boret
coördinator
zorgzaam

Zorgend voor patiënten, elkaar en onszelf in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Hanne Cloetens
huisarts
Niek Vervaeck
huisarts
Ann Cleeren
huisarts
Shirley Dupon
psycholoog
Gedreven

Enthousiast en betrokken, gaan we met en voor elkaar dat stapje verder.

deskundig

Gebeten om bij te leren en kennis door te geven. Trots op ons sterk merk.

Sofie Deketelaere
Diëtiste
Kelly Hoorelbeke
secretariaatsmedewerker
Lisa Roos
zorgkundige
Lucie Letesson
verpleegkundige
Ilse Baillieu
verpleegkundige
Samen

Overtuigd van het belang van elke partner in de samenwerking: patiënt, zorgverlener, wijk en overheid, …

Stefanie Anthierens
Verpleegkundige
Lut Vermaut
medisch pedicure
Maak een afspraak

Hebt u interesse om in te schrijven in het WGC? Maak dan een afspraak via het algemeen nummer.

Na een consultatie kan u beslissen of u zich wenst in te schrijven. Het is gratis en kan online of na afspraak met een van onze medewerkers op het secretariaat.

inschrijven

Een afspraak maken voor een raadpleging, een huisbezoek of een dringende raadpleging?
Bel het algemeen nummer:

050 31 55 01

‘s Nachts, in weekends en op feestdagen kan u terecht bij de wachtdienst voor Brugse huisartsen op het nummer: 

1733
facebook